I ØNSKES ALLE EN GOD SOMMER

  

Inner Wheel Distrikt 45

Skip Navigation Links
 

Distriktspræsident for Distrikt 45

 

Birgitte Bach Silkeborg I.W.

Information
 
Inner Wheel´s distrikt 45 dækker Midtjylland fra Lemvig til Århus og Samsø, og fra Horsens og Juelsminde til Esbjerg. Distriktet har omkring 530 medlemmer fordelt på 20 klubber. Alle klubber mødes en gang om måneden, dog ikke i juli.
 
Distriktspræsidenten 

Inner Wheels formål er:

  • At fremme og styrke venskaber
  • At yde hjælp og støtte
  • At fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Visioner for Inner Wheels fremtid

Rummelighed – Tolerance – Fællesskab

 
skal være mine ledetråde i det kommende Inner Wheel år som distriktspræsident. Jeg vil gerne ledsage ordene med følgende:

Rummelighed skal stå for den ånd og det samvær og nærvær, vi skal have i forhold til hinanden.

Tolerance skal stå for dialogens rummelighed og forståelse.

Fællesskab skal stå for det venskab der over tid vil opbygges, når vi rummer hinanden og respekterer hinandens forskellighed og derved tilføre Inner Wheel en helt naturlig og tidssvarende udvikling.

Klubbens liv
Klubmøderne, som holdes på en hverdagsaften oftest med spisning, kan være meget forskellige, men har altid et program, f.eks. foredrag, virksomhedsbesøg eller udflugter. Ofte er der faste programpunkter som f.eks. 3 minutter, klubmeddelelser, månedsbrevsgennemgang og dagens digt.
Alle klubber samler ind til velgørende formål, som kan være lokale, landsdækkende eller internationale. Inner Wheel Danmarks årsindsamling støttes af alle landets klubber. Mange klubber har klubber i klubben som f.eks. litteraturklub, motionsklub, kulturklub, bridgeklub.
På distriktsplan indsamles frimærker, dåseringe  www.daaseringe.dk og lysestumper,  hvor overskuddet går til velgørenhed. Desuden indsamles briller til et hospital i Sierra Leone.
Af og til går flere klubber sammen om at holde et intercitymøde, som økonomisk støttes af distriktsbestyrelsen. Det giver mulighed for invitere en interessant foredragsholder.
 
Organisationen 
Landet er delt op i 5 distrikter. Hvert distrikt ledes af en distriktspræsident i spidsen for en distriktsbestyrelse. 2 medlemmer fra hvert distriktsbestyrelse danner nationalbestyrelsen (Tidl. Dansk Inner Wheel Råd), som ledes af nationalpræsidenten.
Hvert 3. år holdes der ”generalforsamling” - Convention - på verdensplan. Næste Convention skal holdes i Indien i 2021.
I alle ”embeder” vælges man for et år ad gangen.
Distriktsbestyrelsen udgør sammen med klubbernes delegerede: Distriktskomiteen som mødes 2 gange årligt til Forårs- og Efterårsdistriktsmøde. Klubberne har på skift ansvaret for afholdelsen af forårsdistriktsmødet. Efterårsdistriktsmødet afvikles for alle distrikters vedkommende hvert år på Nyborg Strand den første lørdag i oktober. Om søndagen afholdes landsmøde for alle delegerede i Danmarks Inner Wheel klubber. Mødeweekenden på Nyborg Stand er en fest, hvor alle Inner Wheelere i hele Danmark kan deltage og udveksle erfaringer og ideer, og her knyttes bånd på tværs af klubberne og på tværs af Danmark.
Inner Wheel året går fra 1. juli til 30. juni og slutter med præsidentskifte i den enkelte klub og kædeoverrækkelse i slutningen af maj eller begyndelsen af juni måned for den kommende distriktspræsident. Mødet arrangeres af den tiltrædende distriktspræsidents klub.

Årsindsamlingen i dette Inner Wheel år 2019-2020
Distrikterne skiftes til at vælge, hvad årsindsamlingen skal anvendes til. Distrikt 48 har valgt, at dette års indsamling går til TUBA,  www-tuba.dk.
Inner Wheel Danmark glæder sig over at kunne være med til at støtte endnu et fantastisk projekt som gør en kæmpe forskel for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i familier med alkohol- og stofmisbrug.

Lukashuset 2018-19 -  er Danmarks første og eneste hospicetilbud til børn og unge. Lucashuset arbejder intenst på at forbedre vilkårene for hele familien, når børn med livstruende sygdom er indlagt. De tilbyder det syge barn, forældre og søskende lindring og aflastning, hvor livskvalitet er i fokus. 
I Inner Wheel Danmark er vi stolte af at kunne støtte op omkring LUKASHUSET med ca. 200.000 kr. Beløbet overrækkes på Landsmødet på Nyborg Strand oktober 2019.


De seneste årsindsamlinger er gået til:
LOKK -  "Landsorganisationen af kvindekrisecentre", 2017-18, hvor formanden fik overrakt  et beløbet på 177.400 kr. på Landsmødet i oktober 2018.
Foreningen "Broen",  2016-17 fik overrakt  234.000. kr. på Landsmødet i oktober 2017.
Distrikt 45 havde doneret yderligere 75.000 kr. så checken lød på i alt 309.000 kr.

Inner Wheel Danmarks årsindsamling startede helt tilbage i 1986 og har siden doneret omkring 4.500.000 kr. til forskellige formål.
Oversigt over de mange forskellige foreninger, der har modtaget donationerne.

 
Distrikt 45 har et venskabsdistrikt i Bulgarien


Distrikt 45 har siden 2008 haft et venskabsdistrikt 248 i Bulgarien. Ca. hvert 3. år besøger distrikterne hinanden. Senest var de bulgarske Inner Wheelere på besøg i Danmark i maj 2019. Temaet for besøget var, at give de bulgarske IW et indblik i de danske samfundsværdier i vuggestuer/børnehaver – skolevæsenet – ældreomsorgen. Derudover viste vi nogle af Jyllands udflugtsmål.
 

Historie
 
Inner Wheel er startet i England i 1924 af kvinder, hvis mænd var medlemmer af Rotary.
Rotary´s ideer har i vid udstrækning præget Inner Wheel, og i mange lande spiller forholdet til Rotary stadig en stor rolle.
På Convention i Istanbul vedtog Inner Wheel en historisk ændring i optagelses kriterierne for kommende Inner Wheeler: Alle kvinder der er fyldt 18 år, og kan gå ind for, og støtte op om Inner Wheels formål: ”Venskab, hjælpsomhed og international forståelse” , kan inviteres og optages som medlemmer. Man behøver ikke længere have en relation til Rotary eller Inner Wheel for at blive medlem.


 
 
 


Se oversigt over kommende klubmøder i:


Inner Wheel Danmark

er en del af en verdensomspændende organisation: International Inner Wheel, med klubber i 104 lande, opdelt i ca 168 distrikter og med over 108.000 medlemmer i ca 3900 klubber.
I Danmark er medlemstallet knapt 3.000 medlemmer i 103 klubber.
Inner Wheel har konsultativ status (NGO) ved FN.
Inner Wheel er et kvindenetværk med plads til personlig udvikling, venskabelige relationer og engagement i hjælpearbejde.
Inner Wheel hjulet symboliserer rotationsprincippet, der på skift giver medlemmerne mulighed for at tage medansvar for klubbens aktiviteter.
Inner Wheels formål er:
- at fremme og styrke venskaber
- at yde hjælp og støtte
- at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internationalt
Læs mere her.

Opdateret: 04.07.2020
Sitemap

Admin

Powered by Marcisoft WendtCMS